Eppur si muove...

Galileo 1633 yılında engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı. Diz çökerek kopernik öğretisinden vaz geçtiğini kabullenmek zorunda kalan Galileo ayağını yere vurarak kalktığında davasından vazgeçmeyip yine de dünya dönüyor demiştir.

Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasala kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Biz avukatların görevi, adil yargılanma hakkına ilişkin bu yolda müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek. Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak bir çok hukuk alanında bu bilinçle hizmet veriyoruz.

KONYAR KONYAR Law & Consultancy

Türkiye’nin önde gelen holding ve grup şirketlerine, yerli ve yabancı kuruluş ve şahıslara çeşitli hukuki konularda kapsamlı hukuk müşavirliği, dava ve icra takibi hizmetleri veriyoruz.

Gayrimenkul Hukuku

Faaliyet alanlarımızı inceleyin.

İcra & İflas Hukuku

Faaliyet alanlarımızı inceleyin.

Yabancılar Hukuku

Faaliyet alanlarımızı inceleyin.

Ticaret Hukuku

Faaliyet alanlarımızı inceleyin.
Tüm Faaliyet Alanlarımız

Danışmanlık hizmetine mi ihtiyacınız var?