Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Borçlar Hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu doğrultuda, sözleşmelerden veya haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlıklarda maddi-manevi tazminat istemi, Borçlar Kanununun Özel Hükümlerinde düzenlenmiş olan sözleşme çeşitlerinden doğacak uyuşmazlıkların çözümü, kusursuz sorumluluk hallerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ipotek ve rehin tesisi bakımından oluşacak uyuşmazlıkların çözümü, taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılmaları, sözleşmelerin iptali veya dönme ve temerrüt gibi durumlarda nitelikli hukuki destek sağlamaktadır.