Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında marka, patent, endüstriyel tasarım haklarından doğabilecek uyuşmazlıkların davalarının takibini yapmak ve hukuki danışmanlık sağlamakla beraber bu hakların ihlal edilmesine yönelik durumları engellemektedir ve bu durumdan doğacak maddi veya manevi tazminat davası açabilmektedir.