Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Medeni Hukukun alanında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu doğrultuda, miras ve tenkis davaları, tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, Kişiler ve Aile Hukukuna ilişkin davalar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda nitelikli bir şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.