Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sözleşme öncesi ve sonrasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar bakımından müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Bu bağlamda, kira sözleşmelerine ilişkin tahsil ve tahliye işlemleri, tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan ayıplı ve eksik ifa nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi, ipotek ve rehin sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.