Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ve ticari işletmelere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, şirketlere 3.kişilerle mevcut olan sözleşmelerin revize edilmesi ve düzenlenmesi, 3.kişilerle veya kuruluşlarla yapılacak ticari ilişkiler hakkında gerekli hukuki yardımların yapılması, ticari davaların takibi, menfi tespit davaları gibi her türlü ticari işlem hakkında müvekkillerine hukuki danışmanlık yapmaktadır.