Konyar&Konyar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Yabancılar Hukuku alanında yabancı müvekkillerine Türkiye’de oturmaları, çalışmaları, dernek, vakıf ve sendika kurmaları veya üye olmaları, eğitim görebilmeleri ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları bakımından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.